divendres, 11 d’octubre del 2013

ASSEMBLEA CURS 2013/2014

A Lleida a les 18h del dia 26 de setembre de 2013, es reuneixen al Centre Civic La Mercè les components de l’Associació ADELLS, precedida per la seva presidenta Sra. Maria Pares i Codina amb la següent ordre del dia: Lectura i aprovació de l’acta anterior si s’escau. Estat de comptes. Renovació de l’equip directiu. Posada en marxa del nou curs. Altes i baixes. Precs i preguntes. 
Punt 1er.- Es llegeix l’acta anterior que queda aprobada per unanimitat . 
Punt 2on.- Es presenta a totes les sòcies l’estat de comptes . Un llistat amb tots els ingresos i despeses que hi han hagut al llarc d’aquest any ( setbre 2012 – setbre. 2013 ). Amb el que totes hi están d’acord. 
Punt 3er.- Es fa la votació per a la renovació de l’equip directiu i aquest queda de la següent manera: Presidenta: Sra. Maria Pares i Codina Vicepresidenta: Sra. Pepita Pons i Pascual. Secretària: Sra. Maite Casbas i Visa. Tresorera: Sra. Roser Sala i Soro. Vocals: 1ra.- Sra. Mª Teresa Font i Oliva. 2na.- Sra. Gloria Gabarra i Aranda. 3ra.- Sra. Mª Jesús Cano i Garcia. 4rta.- Sra. Neus Bea i Barrufet. Representant a l’Ajuntament: Sra. Rosa Carrea Gimeno. 
Punt 4rt. La Sra. presidenta manifesta que durant aquests curs es durant a terme les activitats de: Gimnàstica: els dilluns i dimecres de 18 a 19h. Monitora: Belen. Teixí: els divendres de 17 a 18h. Monitora: Carmela. També intentar participar com tots els anys en les activitats proposades pel Centre Cívic ( Panellets, Pessebre, Sant Jordi etc, etc. ). Les activitats començaran el dia 2 d’octubre. 
Punt 5è.- La Sra. presidenta manifesta que hi han hagut algunes companyes que s’han donat de baixa i altres han vingut de noves. Es fara una llista amb la nova relació. No havent-hi altres assumptes a tractar, es clou la reunió.
 Lleida a 26 d’octubre de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada