divendres, 27 de febrer de 2009

Activitats curs 2008-2009

En el mes de setembre es va fer una reunió informativa.


El segon dilluns d'Octubre van començar les clases ordinaries de gimnàstica.


Les vigilies de Tots Sants entre totes les componenr varen fabricar 15 Kilos de Panellets que el día 30 a la festa de la Castanyada Solidaria varen vendre i el import es va enterega a una O.N.G.

dimecres, 25 de febrer de 2009

Historia de Adells


L'any 1989 quan a LLeida no existía cap entitad oficial que faciltes a les dones poder fer educaçió física. Un grup de dones a traves de Benestar Social van solicitar la facilitat de poder fer exercici. Aquest mateix any subvencionada pel govern venía semanalment una monitors des-de Barcelona i aixi va començar el primer grup a la seu del carrer Blondel. Mes tard les varen trasladar a un local de rovira Roure .Finalment Al construïr l'Equipament Cívic La Mariola del carrer La Merçe, ens van cedir un local , on podem disposar 3 díes a la semana per a fer les nostres activitats , dilluns ,dimecres i divendres de 4a 6 de la tarde.

Fins l'any 1999 nomes era un grup de dones , pero en aquest any ens varem contituir amb associació A.D.E.LL.S. Associacio de Dones pel LLeure i la salud. Es van crear els Estatuts i la Junta nombran com a presidente María Parés.e


dilluns, 23 de febrer de 2009

Inaguracó del Blog

Avui día 23 de febrer hem començat el curs de Blog de la Assoçiació de Dones pel LLeure i la salud. (Adells). Les membres assistent sonm Josefina Garcia Escur, Aurora Rubió LLadó i Rosa Carrera Gimeno. En vista de lo mol que hem aprés amb ajuda de la Maite donem oficialment inagurat aquest blog .